Jeśli chcesz zmienić termin wizyty lub ją odwołać - zrób to BEZPŁATNIE do 2 dni przed wizytą. Dowiedz się więcej...

Małgorzata Prądzińska

Dr Małgorzata Prądzińska
Lek. med. Małgorzata Prądzińska jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku .W 1998 roku uzyskała specjalizację I-szego stopnia w zakresie medycyny pracy , a w 2000 roku specjalizację II-go stopnia w zakresie medycyny pracy. W 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim – "Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej".

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Tczewie, a od 1998 roku w PKP S.A. Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy, gdzie jest kierownikiem Ośrodka oraz zajmuje się sprawowaniem opieki zdrowotno-profilaktycznej nad pracownikami podległych zakładów.

Lek. med. Małgorzata Prądzińska cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i onkologicznej, co pozwoliło uzyskać liczne dodatkowe uprawnienia tj:

  • uprawnienia do badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
  • uprawnienia do badania kandydatów na kierowców i kierowców
  • uprawnienia do badania osób zatrudnionych w promieniowaniu jonizującym
  • uprawnienia do badania osób ubiegających się lub posiadających broń
  • uprawnienia do badania osób wykonujących prace podwodne
  • uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy i rybaków oraz osób udających się do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych
  • uprawnienia lekarza medycyny podróży-egzamin w ramach Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania w zakresie norm IS0 9001:2000; ISO 14001; PN-N 18001

Certyfikaty