Jeśli chcesz zmienić termin wizyty lub ją odwołać - zrób to BEZPŁATNIE do 2 dni przed wizytą. ODWOŁAJ WIZYTĘ

Polityka ochrony małoletnich - informacja dla dzieci

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH W CENTRUM MEDYCZNYM MORSKA
(Przychodnia Morska Janczewscy Sp. z o.o.)
Kilknij tutaj, aby przejść do strony z informacją o polityce ochrony małoletnich przeznaczaną dla dorosłych.Nasi drodzy, mali i trochę starsi, Pacjenci

Główną zasadą w Centrum Medycznym MORSKA jest działanie dla Waszego dobra i w Waszym najlepszym interesie. Powinniśmy traktować Was z szacunkiem oraz uwzględniać Wasze potrzeby.
Niedopuszczalne jest stosowanie wobec Was przemocy w jakiejkolwiek formie!
Pracownicy Centrum Medycznego Morska działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych, Standardów i procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem (ten dokument w całości jest umieszczony w rejestracji w każdej placówce). Zasady bezpiecznych relacji z dziećmi obowiązują wszystkich.

Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać:
1. Starajmy się zachowywać wzajemną cierpliwość i szacunek.
2. Nikt nie powinien Cię zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać.
3. Nikomu nie wolno na Ciebie krzyczeć w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa Twojego lub innych.
4. Nikomu nie wolno ujawniać informacji dotyczących Twojej osoby wobec innych osób, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek, informacje o sytuacji rodzinnej: ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
5. Nikomu nie wolno zachowywać się w Twojej obecności w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag oraz przemocy fizycznej.
6. Pracownikom nie wolno nawiązywać z Tobą relacji innych niż związane z prowadzona terapią.  
7. Pracownikom nie wolno utrwalać Twojego wizerunku (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych.
8. Nikomu nie wolno proponować Ci alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w Twojej obecności.
9.Nikomu z Pracowników CM Morska nie wolno zapraszać Cię do swojego mieszkania ani spotykać się z Tobą poza Placówką i godzinami terapii oraz kontaktować się poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).

Macie prawo:
• Do stałej obecności rodzica lub opiekuna podczas leczenia i korzystania ze świadczeń medycznych.
• Do informacji przekazywanych w sposób zrozumiały, dostosowany do Twojego wieku.
• Do zmiany nastroju, zmiany zdania, zadawania pytań – otrzymasz odpowiedzi na wszystkie pytania.
• Do poszanowania intymności - w trakcie badania musi towarzyszyć Ci rodzic/opiekun lub inna osoba
z personelu.

Każda przemoc wobec Was jest niedopuszczalna!

Nie wolno:
1. Bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać Twojej integralności fizycznej (Twojego ciała). Dotyczy to również relacji między Pacjentami, innymi dziećmi w placówce Centrum Medycznego Morska.
2. Nikomu nie wolno dotykać Cię w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

UWAGA!
Jeśli czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, możesz
o tym powiedzieć jakiemukolwiek pracownikowi – na pewno otrzymasz odpowiednią pomoc!!!!

Jeśli jesteś świadkiem nieodpowiedniego zachowania pracowników lub pacjentów także wobec innych dzieci - REAGUJ! Powiedz o tym jakiemukolwiek innemu pracownikowi lub zgłoś do osób w rejestracji.