Jeśli chcesz zmienić termin wizyty lub ją odwołać - zrób to BEZPŁATNIE do 2 dni przed wizytą. ODWOŁAJ WIZYTĘ

Ankieta "Recepta na ruch"

UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE ZANIM WYPEŁNISZ ANKIETĘ
Program pilotażowy RECEPTA NA RUCH obejmuje 3 cykle po 6 tygodni, czyli łącznie około 4,5 miesiąca. W celu uzyskania świadczenia niezbędne jest dostarczenie skierowania od lekarza POZ do Zakładu rehabilitacji (kod 1310) z dopiskiem Program „Recepta na ruch”. Skierowanie może też wystawić lekarz specjalista: neurolog, kardiolog, ortopeda, gastrolog, diabetolog, onkolog, ginekolog, urolog, endokrynolog, pulmonolog.
Kwalifikacja do programu odbędzie się na podstawie ankiety wypełnionej przez Pacjenta oraz wywiadu i testu wydolnościowego przeprowadzonego przez fizjoterapeutę w placówce medycznej. Na wstępie programu odbędzie się także konsultacja z dietetykiem. W czasie realizacji programu RECEPTA NA RUCH Pacjenci będą przychodzić każdego tygodnia 2x w tygodniu do placówki na ćwiczenia z fizjoterapeutą oraz 2x w tygodniu będą je realizować w domu za pomocą aplikacji MojeIKP (jest wymagana) na podstawie indywidualnego programu ćwiczeń. Na koniec każdego cyklu odbędzie się próba wysiłkowa oceniająca zmiany w wydolności organizmu i kwalifikację do poziomu ćwiczeń. Kolejny 6 tygodniowy cykl otworzy konsultacja z dietetykiem oraz każdego tygodnia 2x ćwiczenia w placówce medycznej i 2x ćwiczenia w domu z MojeIKP. Na zakończenie ostatniego 3 cyklu 6-tygodniowego ponownie zostanie przeprowadzony test wydolności organizmu i ankieta podsumowująca program.
Podczas testów wydolnościowych i treningów medycznych z fizjoterapeutą Pacjentów obowiązuje używanie czystego i świeżego stroju oraz obuwia sportowego.

Miejsce realizacji:
CM MORSKA, ul. Obrońców Wybrzeża 8, Gdynia (Plac Unii)
Treningi medyczne z fizjoterapeutą odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-8:00 oraz 15:00-20:00.

  • Prosimy o uważne przeczytanie i rzetelne wypełnienie ankiety kwalifikującej.
  • Odpowiedzi prosimy oznaczać zakreślając odpowiednie pole.